Advies

Behoefte aan een degelijk, goed onderbouwd en onafhankelijk advies voor een complex inhoudelijk vraagstuk, of een inhoudelijk vraagstuk? Graag zijn we u van dienst. Advies op maat, waarin relevante werkervaringen worden meegenomen en waarbij rekening wordt gehouden met de politiek-bestuurlijke context. 

Hierbij kunt u denken aan advisering rondom (niet uitputtend):

  • Huisvesting arbeidsmigranten
  • (Europese) aanbestedingen
  • Opzet en inrichting afdelingen
  • Intergemeentelijke samenwerking
  • Procesoptimalisatie