Over Carosa

Carosa Interim Management BV wordt vertegenwoordigd door Nils van Santen; een echte people manager met jarenlange ervaring bij lokale overheden en grote adviesbureaus. Er wordt echt gehandeld naar de missie van het bedrijf: leveren van toegevoegde waarden voor lokale overheden. Nils is ‘zacht op de relatie en hard op de inhoud’, is loyaal, hanteert een directe manier van werken, is eerlijk en rechtlijnig. Hierbij is wederzijds respect altijd het uitgangspunt. Geeft gevraagd en ongevraagd advies tijdens projecten en klussen, is zich bewust van de bestuurlijke omgeving waarin gewerkt wordt en handelt hier ook naar. Planmatig en financieel uitstekend onderlegd, denkt en werkt ketengericht, is creatief en kan ‘out-of-the-box’ denken. Ook na afronding van klussen en projecten hebben en houden nagenoeg alle opdrachtgevers nog steeds contact met Nils, wat iets zegt over de prestaties die zijn geleverd.