Interim Management lokale overheden

Mocht u behoefte hebben aan een tijdelijke leidinggevende functionaris die kan fungeren als afdelingshoofd, teamleider of coördinator, dan bent u aan het juiste adres bij ons! Niet alleen een generalistisch interim manager kunnen wij aanbieden, maar ook een interim manager die inhoudelijk goed onderlegd is om leiding te kunnen geven aan een vakafdeling. Hierbij kunt u denken aan: afdelingshoofd Belastingen, Financiën, Bedrijfsbureau, Gegevensbeheer. Ook een inzet als teamleider of coördinator WOZ, Heffingen, Invordering en BAG behoort tot de mogelijkheden.

De interim manager beschikt niet alleen over de gangbare en noodzakelijke kwaliteiten, competenties en werkervaring om de functie goed uit te kunnen oefenen. In aansluiting op de missie van Carosa Interim Management BV creëren wij ook meerwaarde voor uw organisatie door gevraagd en omgevraagd te adviseren en ideeën naar voren te brengen om werkprocessen nog beter te laten verlopen en om nog meer (financieel) resultaat uit uw organisatie te halen.

Meer informatie?